Quy định mới về chuyển mục đích nhà ở thương mại từ 2014

Từ 22/4/2013 đến hết năm 2014, các dự án đầu tư nhà ở thương mại được phép chuyển thành nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ nếu...

Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH tại CV 481/2013

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu của người lao động theo thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định...

Bổ sung danh mục phế liệu được nhập khẩu

Từ 01/04/2013, các doanh nghiệp sẽ được nhập khẩu các loại phế liệu theo danh mục quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BTNMT, thay thế danh mục ban hành tại...