Các điểm mới trong thủ tục thành lập doanh nghiệp từ 2021

1. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp So với Luật Doanh nghiệp 2014 (đang có hiệu lực) thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm...

Điều kiện đối với chủ đầu tư khi tự thực hiện quản lý dự án và giám sát công trình

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 68 Luật Xây dựng năm 2014 thì chủ đầu tư có quyền “Lập, quản lý dự án khi có đủ...

Công văn 2784 của Tổng cục thuế về việc hỗ trợ cung cấp thông tin chuyển nhượng vốn

Ngày 16/06/2020, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 49807/CT-KK&KTT ngày 10/06/2020 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc trong quá trình phối hợp...

Công văn số 5451/TCHQ-GSQL về thủ tục thanh lý hàng hóa của DNCX

Trả lời công văn số 1206/HQBN-NV ngày 06/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về thủ tục thanh lý hàng hóa của DNCX, Tổng cục Hải quan có...

Các ngành nghề ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020

Theo Luật Đầu tư năm 2020, các Ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm: Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao,...

Đăng ký doanh nghiệp cần biết về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ sau: Điều 7. Quyền của doanh nghiệp Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không...

Chính sách hoàn thuế GTGT khi chấm dứt hoạt động

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1697/CT-KTNB ngày 28/4/2020 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về chính sách hoàn thuế GTGT đối với trường hợp chấm dứt...

Thuế đối với hoạt động cho thuê lại đất trong khu công nghiệp

Căn cứ quy đinh tại Điều 1 và Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc...

Thời điểm được phép hoạt động franchise

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Feddy đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc trong thực hiện...

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản...