Tính thuế Thu nhập cá nhân cho người đã chết

– Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Về vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

Theo Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ...

Kể từ ngày 01/01/2021 sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ

Kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây: – Hợp đồng lao động không xác định thời hạn....

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền làm thêm

Theo Điều 97 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: “Điều...

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần, Tổng Cục Thuế có ý...

Hướng dẫn lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau: “2. Thời điểm xác định thuế giá...

Hướng dẫn xác định thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán...

Công văn 372/QHLĐTL-CSLĐ V/v hướng dẫn quy định pháp luật lao động

1. Về trả tiền tương đương mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong cùng kỳ trả lương đối với người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, ốm đau: Theo...

Chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh...

Quy định mới về hướng dẫn khôi phục mã số thuế

Theo văn bản số: 3224/TCT-KK về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: – Căn cứ quy định tại Điều 201, Điều...