Hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đã quy định...

Hướng dẫn về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài

Trả lời công văn số 900/CV-QUACERT ghi ngày 15/04/2020 và công văn số 748/CV-QUACERT ghi ngày 30/03/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT (sau đây gọi...

Giảm trừ gia cảnh chịu thuế TNCN

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN); + Tại Điểm đ.1, đ.2 và...

Thuế TNCN từ quà tặng cho người lao động

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN):...

Về hóa đơn thuế giữa DN trong khu phí thuế quan và doanh nghiệp bên ngoài

– Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định...

Chính sách thuế GTGT với công ty logistic

– Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế...

Chính sách thuế TNDN trong trường hợp nộp thừa và không có hóa đơn chứng từ

Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy...

Áp dụng mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

– Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của...

Thuế TNCN về chuyển nhượng vốn

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số...

Về chính sách thuế đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê

Tổng cục Thuế nhận được công văn số công văn số 458/PC-VPCP ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành...