Xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Trả lời công văn số 2179/HQHCM-TXNK ngày 31/7/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý nợ thuế của Công ty NIVL, Tổng cục Hải...

Công văn 3165.2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 963/CT-KK ngày 07/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài....

Vướng mắc về số thuế đã hoàn đối với cơ sở kinh doanh bị phá sản

Trả lời công văn số 7453/CT-TKT2 ngày 23/9/2019, công văn số 710/CT-TKT2 ngày 12/02/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có vướng mắc về số thuế đã hoàn đối...

Công văn 2668 về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục Thuế tỉnh Hà Nam (công văn số 800/CT-KK ngày 02/03/2020), Cục Thuế tỉnh Phú Yên công. văn số 3444/CT-TTHT), Cục...

Công văn số: 3439/TCT-KK V/v vướng mắc hoàn thuế khi chuyển giao công nghệ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 551/CT-KK ngày 28/04/2020 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc hoàn thuế với trường hợp của Công ty...

Chính sách thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 358/CT-TTr ngày 20/5/2020 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối...

Lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Trả lời công văn số 6781/CT-TTHT ngày 10/6/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điểm c Khoản...

Hoàn thuế dự án đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng

Trả lời công văn số 4228/CT-TTKT4 ngày 27/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có...

Khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật...

Về chính sách thuế đối với giao dịch liên kết

– Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: + Tại...