08 quy định mới về kỷ luật lao động từ 2021

1. Khái niệm “Kỷ luật lao động” – BLLĐ 2019: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành...

12 quy định mới về thời gian làm việc, nghỉ ngơi

1. NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết về thời giờ làm việc Khoản 2 Điều 105 BLLĐ 2019 quy định NSDLĐ có quyền quy định thời giờ làm...

10 quy định mới về lương, thưởng từ 2021

1. NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác (Khoản 2 Điều 94) NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ,...

Có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động khi bị kết án tù không?

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 khi người lao động bị kết án tù giam thì hợp đồng lao động sẽ đương nhiên chấm dứt (Khoản 5 Điều 36)....

Công văn 2756/2015 hướng dẫn về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động thử việc

Trả lời công văn số 151/TCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Trường Trung cấp Công đoàn – Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về...

Công văn 808/TLĐ năm 2020 bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) số 09/NQ-BCH ngày 06 tháng 7 năm 2020, để...

32 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội vừa có Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ...

Thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 001/UHV/2019/CV-BHXH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Công ty TNHH Unihwasin Vina về chế độ...

Giải đáp vướng mắc về BHTN, trợ cấp thôi việc, chấm dứt HĐLĐ trái luật, nghỉ hàng năm

1. Về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm và Điều 11 của Nghị định số...

Hướng dẫn đóng BHXH cho NLĐ trong trường hợp đặc biệt

1. Về tham gia bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu: Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội thì...