Thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 001/UHV/2019/CV-BHXH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Công ty TNHH Unihwasin Vina về chế độ...

Giải đáp vướng mắc về BHTN, trợ cấp thôi việc, chấm dứt HĐLĐ trái luật, nghỉ hàng năm

1. Về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm và Điều 11 của Nghị định số...

Hướng dẫn đóng BHXH cho NLĐ trong trường hợp đặc biệt

1. Về tham gia bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu: Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội thì...

Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài

Ngày 03/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở...

Điều kiện, thủ tục để NLĐ có hợp đồng nhận tiền hỗ trợ covid-19

Thủ tướng Chính Phủ mới ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó,...

Đã có Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, các đối tượng người...

Hướng dẫn trả lương ngừng việc trong thời gian dịch bệnh Covid

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch...

Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

1. Thuế GTGT: Công ty khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo...

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ với lao động nữ

– Khoản 4 Điều 154 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp...

Hướng dẫn giao kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ theo thâm niên

– Về việc giao kết hợp đồng lao động Ông A đã làm việc tại Công ty theo 2 hợp đồng lao động, với tổng thời gian làm việc...