Tư vấn xây dựng quy chế nội bộ doanh nghiệp

Ngoài các dịch vụ đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, Luatsu24H cung cấp cho khách hàng các giải pháp về quản trị công ty, tư vấn xây dựng quy chế, quy trình trong hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp điều hành hiệu quả, phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro trong quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tư vấn xây dựng quy chế bắt đầu từ việc tổ chức cuộc họp hợp pháp

Tư vấn xây dựng quy chế phổ biến trong doanh nghiệp

 • Thỏa thuận cổ đông và các Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 • Quy chế về nhân sự như đào tạo, tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động, quy chế tiền lương, thưởng.
 • Các quy chế quản lý đầu tư, quản lý hợp đồng và quản lý tài chính.
 • Quy chế quản lý hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

Quy trình cung cấp dịch vụ xây dựng quy chế tại LUATSU24H?

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công việc và tài liệu
 • Bước 2: Tra soát pháp lý, xây dựng lộ trình soạn thảo, sửa đổi các quy chế, quy trình và gửi đề xuất dịch vụ
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để triển khai công việc
 • Bước 4: Dự thảo quy chế sửa đổi hoặc soạn thảo mới
 • Bước 5: Gửi các dự thảo quy chế để khách hàng xem xét
 • Bước 6: Tiếp nhận các ý kiến về nội dung dự thảo quy chế và tổ chức họp làm rõ nếu cần thiết
 • Bước 7: Hoàn thiện dự thảo quy chế và gửi khách hàng phê duyệt
 • Bước 8: Hỗ trợ khách hàng sửa đổi trong thời hạn thực hiện hợp đồng

Lợi ích khi xây dựng quy chế

 • Hệ thống văn bản quản lý nội bộ phù hợp pháp luật và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Hệ thống các quy chế nội bộ được xây dựng đồng bộ, logíc.
 • Giúp hoạt động quản lý doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch.
 • Giúp chủ doanh nghiệp nắm vững hệ thống, tiết kiệm thời gian, chi phí

Tin liên quan