Tư vấn mua bán công ty

Các giao dịch mua bán công ty phổ biến:

  • Mua bán doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu.
  • Mua bán doanh nghiệp để nắm quyền chi phối công ty.
  • Mua bán doanh nghiệp đề đầu tư trung và dài hạn (3-5 năm) trước khi bán lại cho nhà đầu tư khác.

Luatsu24H từng tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán công ty trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, phòng khám đa khoa, du lịch, sản xuất cơ khí, sản xuất thực ăn chăn nuôi….

Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ trọn gói và lựa chọn sự tư vấn, hỗ trợ của Luatsu24H theo các dịch vụ riêng lẻ.

Phạm vi dịch vụ tư vấn pháp lý mua bán doanh nghiệp gồm:

  • Thẩm tra pháp lý, thương mại, lao động, bảo hiểm, thuế của doanh nghiệp mục tiêu; Cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch;
  • Soạn thảo hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập doanh nghiệp; Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng;
  • Hỗ trợ kiện toàn hồ sơ, sổ sách pháp lý, tài chính của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ làm việc với các nhà thầu kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuế, kế toán trong quá trình thẩm định.
  • Tư vấn về thuế thu nhập đối với giao dịch mua bán công ty.
  • Hỗ trợ các thủ tục bàn giao tài sản, hồ sơ sổ sách của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ pháp lý kiện toàn doanh nghiệp cho bên mua sau khi hoàn thành giao dịch.

Liên hệ với Luatsu24H để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý qua số điện thoại 0915 960 690.

Tin liên quan