Tư vấn lập di chúc, phân chia thừa kế

Tư vấn lập di chúc, phân chia thừa kế là dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhằm chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người chết cho người được quyền thừa kế bằng các hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

Dịch vụ tư vấn lập di chúc

Luatsu24H cung cấp cho khách hàng các giải pháp cho việc phân chia tài sản khi phát sinh sự kiện thừa kế, cụ thể dịch vụ của chúng tôi như sau:

  • Tư vấn xác định các trường hợp được hưởng thừa kế và bị tước quyền thừa kế;
  • Lập phương án về phân chia di sản thừa kế theo di chúc. So sánh các phương án phân chia tài sản;
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo di chúc;
  • Hỗ trợ khách hàng thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục sang tên di sản thừa kế;
  • Tư vấn quy định, điều kiện và thủ tục khởi kiện về thừa kế;
  • Đại diện bảo vệ quyền lợi giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế tại tòa án.

Tin liên quan