Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng yêu cầu người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Người soạn thảo phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tiễn kinh doanh cũng như các quy định của pháp luật.

KINH NGHIỆM VỀ HỢP ĐỒNG

 • Tư vấn, rà soát, đánh giá, tham gia đàm phán cho việc ký kết hợp đồng EPC xây dựng một nhà máy liên doanh sản xuất thép tại tỉnh Lào Cai.
 • Soạn thảo hợp đồng tư vấn thiết kế dự án Trung tâm thương mại tại Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại dự án lọc hóa dầu tại tỉnh Thanh Hóa; dự án xây dựng khu công nghiệp phía Nam thành phố Hà Nội.
 • Tư vấn hợp đồng trong hoạt động mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án cho một số doanh nghiệp dầu khí, bất động sản, xây dựng, viễn thông với các quỹ đầu tư nước ngoài tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nha Trang.
 • Tư vấn, rà soát, đánh giá, tham gia đàm phán các văn kiện tín dụng cho các ngân hàng của Nhật Bản, Pháp với các ngân hàng, công ty tài chính của Việt Nam.
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án Khách sạn 4 Sao tại tỉnh Thanh Hóa; mua bán nhà máy Xi măng tại tỉnh Quảng Ninh.
 • Tư vấn hợp tác đầu tư dự án thứ cấp thuộc khu đô thị 300ha tại Hà Nội, các dự án bất động sản nhà liền kề tại Hòa Bình, trung tâm thương mại tại Thanh Hóa.

DỊCH VỤ TƯ VẤN, SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG

Luatsu24H cung cấp các dịch vụ pháp lý về hợp đồng với mục tiêu giải quyết tối đa các vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải. Cụ thể

 • Tư vấn về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong giao dịch kinh tế.
 • Thẩm định, rà soát dự thảo hợp đồng của đối tác.
 • Đề xuất giải pháp sửa đổi, phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
 • Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu.
 • Đại diện tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
 • Đại diện đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Hỗ trợ pháp lý theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

Tin liên quan