Tư vấn đầu tư dự án

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng dưới các hình thức đầu tư:

 • góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên danh vào các dự án.
 • đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn sở hữu hoặc liên doanh, liên kết.
 • góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp đang hoạt động.

Khách hàng của chúng tôi là các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức cá nhân Việt Nam.

Chúng tôi tư vấn các hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

Tư vấn điều kiện đầu tư và hỗ trợ thủ tục pháp lý về đầu tư

 • Thẩm tra năng lực pháp lý của các đối tác tham gia đầu tư trong các dự án.
 • Thẩm tra địa điểm đầu tư; hỗ trợ ký kết các hợp đồng thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với chính quyền địa phương liên quan đến cấp phép dự án.
 • Tư vấn hợp đồng hợp tác và đại diện đàm phán với các đối tác tham gia dự án.
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án.
 • Tư vấn, chuẩn bị và đệ trình hồ sơ cấp phép đầu tư, hồ sơ thành lập công ty.
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác để được chấp thuận dự án đầu tư.

Tư vấn triển khai thực hiện dự án

 • Tư vấn các hợp đồng triển khai dự án: xây dựng, mua sắm tài sản, hàng hóa.
 • Tư vấn pháp lý thường trực cho doanh nghiệp dự án hoặc quản lý pháp lý dự án.
 • Tư vấn pháp luật đầu tư, doanh nghiệp, thuế, lao động cho doanh nghiệp dự án.
 • Tư vấn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.
 • Tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư.

Thế mạnh của chúng tôi

 • Kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Am hiểu toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 • Khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

Tin liên quan