Tag Archives: cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.