Công văn 4056/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Trả lời công văn số 876/STC-TCDN ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn chế độ, chính sách giải quyết trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4056/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

 

 1. Bộ luật lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành thì không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.
 2. Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 2/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó thôi việc, mất việc làm tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó. Trường hợp người lao động chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì công ty cổ phần còn phải giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động đối với cả thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 876/STC-TCDN thì Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long và thời gian thực tế làm việc tại Công ty Du lịch Cửu Long. Đối với người lao động chuyển đến làm việc cho Công ty Du lịch Cửu Long từ trước năm 1995 thì ngoài khoảng thời gian tính trả trợ cấp thôi việc nêu trên, Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long phải trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến Công ty Du lịch Cửu Long mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Cưng làm việc theo chế độ bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long nên việc giải quyết chế độ cho ông Cưng do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (chủ sở hữu) chi trả theo văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Tài chính Vĩnh Long thực hiện theo quy định./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, LĐTL.
 1. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
  Tống Thị Minh

Hỏi đáp Công văn 4056/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trực tuyến

Liên hệ luật sư

Fields marked with a * are required.
 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ nhân viên, luật sư được đào tạo ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã hoàn thành chương [...]

 • Lawpro tại lễ trao giải Đêm Doanh Nghiệp 2014 Lawpro tại lễ trao giải Đêm Doanh [...]

  Tối 25-12, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội và Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Đêm Doanh nghiệp – [...]

 • Công ty tư vấn luật LAWPRO Công ty tư vấn luật LAWPRO

  Năm 2007, ba sáng lập viên là những người có nhiều kinh nghiệm, từng tu nghiệp tại Cộng hòa Pháp cùng như công tác trong các cơ quan pháp luật Việt Nam đã thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn LAWPRO [...]

 • Danh hiệu Danh hiệu

  Công ty tư vấn luật LAWPRO đã nhiều lần được Đoàn luật sư Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ghi nhận là một trong những hãng luật tích cực tham gia đóng góp xây dựng và phát triển nghề [...]